افسانه غلامرضایی

سمت: مشاوره  تغذیه و رژیم درمانی

تخصص: دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه و رژیم درمانی

سوابق:

  • متولد ۱۳۷۰ تهران
  • دیپلم ۱۳۸۸ کرج
  • کارشناسی تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در سال ۱۳۹۳
  • کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم پزشکی ایران در  سال ۱۳۹۷ 
  • رتبه یک آزمون کتبی PhD تغذیه و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  ۱۳۹۹
  • دارای ۵ مقاله ISI