دکتر الهه زکی زاده

دکتر الهه زکی زاده

سمت: مدیر ارتقا علمی و مدیر گره تغذیه مراکز جامع سبک زندگی سالم

دکتر الهه زکی زاده

 • متخصص تغذیه و رژیم درمانی سابقه ۱۴ سال فعالیت رژیم درمانی در کلینیک های تغذیه، دیابت، بیمارستان، باشگاه های ورزشی، مراکز ترک اعتیاد، خانه سالمندان
 • عضو انجمن تغذیه ایران
 • پژوهشگر مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • مدرس تغذیه در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه اصفهان
 • مدرس تغذیه و رژیم درمانی در شهرداری وفرهنگسراهای اصفهان
 • مدرس تغذیه در دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • مدرس تغذیه در آموزشگاه سلامت ایرانیان
 • مدیر علمی واحد تغذیه مراکز جامع سبک زندگی سالم
 • مدیر ارتقا علمی مراکز جامع سبک زندگی سالم
 • دارای چندین مقاله ISI و علمی پژوهشی
 • همکاری با روزنامه اصفهان زیبا