دکتر جمشید بنایی

دکتر جمشید بنایی

سمت: مدیر علمی گروه تربیت بدنی مراکز جامع سبک زندگی سالم

دکتر جمشید بنایی

سوابق تحصیلی دکتر جمشید بنایی

  • دکتری فیزیولوژی ورزشی
  • اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه ورزش و سلامت
  • دارای مقالات ISI
  • عضو هیئت علمی دانشگاه
  • مدیر گروه تربیت بدنی کلینیک های سلامت ایرانیان