دکتر سارا علی ولی الهی

سمت: مدیر علمی کلینیک لایف استایل بیمارستان پیامبران

تخصص: متخصص بیماری های داخلی

سوابق:

  • متخصص بیماری های داخلی
  • مدیر علمی کلینیک لایف استایل بیمارستان پیامبران
  • متولد ۱۳۶۶ بروجرد
  • دیپلم ۱۳۸۴
  • فارغ التحصیل مقطع پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1391
  • فارغ التحصیل مقطع تخصص داخلی دانشگاه تهران سال 1397
  • بورد تخصصی دانشگاه تهران
  • عضو انجمن متخصصان داخلی کشور
  • عضو انجمن سلیاک و گوارش کشور