خانم دکتر نایب پور

دکتر فرناز نایب پور

سمت: دبير آموزشی دپارتمان سبک زندگی سالم

تخصص: دکتری بهداشت مواد غذایی

  • مدرس دانشگاه و مدرس آموزشگاه سلامت ايرانيان
  • دبير آموزشی دپارتمان سبک زندگی سالم
  • مدير گروه پوست و زيبايی مراكز جامع سبک زندگی سالم
  • مدير گروه گردشگری سلامت مراكز جامع سبک زندگی سالم
  • دارای ١٠ مقاله ISI و عضو باشگاه نخبگان جوان