دکتر مریم مرسلی

سمت: کارشناس ورزشی

تخصص: دکتری فیزیولوژی ورزشی

سوابق:

  • متولد: ۱۳۵۷ تهران
  • دارای ۴ مقاله علمی پژوهشی
  • ترجمه ۳ کتاب
  • سخنرانی در ۳ همایش علوم ورزشی داخلی و خارجی