دستگاه LDM

(ساخت کشور آلمان)

دستگاه فارادیک

دستگاه جی فایو