9 اسفند 1401 توسط admin 0 دیدگاه

دکتر کلاهدوزان در رادیو پیام (کنترل فشار خون)

از طریق دکمه زیر به صفحه صوت دکتر کلاهدوزان در رادیو پیام (کنترل فشار خون) هدایت خواهید شد. در صورتی که با موبایل قادر به پخش آنلاین صوت نیستید، ابتدا فایل را دانلود کنید. (پیام سلامت آقای دکتر قسمتی از فایل 30 دقیقه ای از آرشیو رادیو پیام است.)

9 اسفند 1401 توسط admin 0 دیدگاه

دکتر کلاهدوزان در رادیو پیام (عوامل فشار خون)

از طریق دکمه زیر به صفحه صوت دکتر کلاهدوزان در رادیو پیام (عوامل فشار خون) هدایت خواهید شد. در صورتی که با موبایل قادر به پخش آنلاین صوت نیستید، ابتدا فایل را دانلود کنید. (پیام سلامت آقای دکتر قسمتی از فایل 30 دقیقه ای از آرشیو رادیو پیام است.)

9 اسفند 1401 توسط admin 0 دیدگاه

دکتر کلاهدوزان در رادیو پیام (عوارض فشار خون)

از طریق دکمه زیر به صفحه صوت دکتر کلاهدوزان در رادیو پیام (عوارض فشار خون) هدایت خواهید شد. در صورتی که با موبایل قادر به پخش آنلاین صوت نیستید، ابتدا فایل را دانلود کنید. (پیام سلامت آقای دکتر قسمتی از فایل 30 دقیقه ای از آرشیو رادیو پیام است.)

9 اسفند 1401 توسط admin 0 دیدگاه

دکتر کلاهدوزان در رادیو پیام (فشار خون)

از طریق دکمه زیر به صفحه صوت دکتر کلاهدوزان در رادیو پیام (فشار خون) هدایت خواهید شد. در صورتی که با موبایل قادر به پخش آنلاین صوت نیستید، ابتدا فایل را دانلود کنید. (پیام سلامت آقای دکتر قسمتی از فایل 30 دقیقه ای از آرشیو رادیو پیام است.)