ثبت نام در وبینار رایگان دکتر کو
شـيوع بيمـاري ديابت در اثر عواملي همچون افزايش شيوع چاقي ناشـي از سبک زندگی نادرست، در جهان بـه سـرعت رو بـه افـزايش اسـت. مبتلايان به ديابت بيش از ديگران در معـرض خطـر بـروز عوارضـي مانند اختلالات بينايي، حملات قلبي– عروقي، يا نارسـايي كليوي قرار دارند. مطالعات اخير نشان داده اند كه با اصلاح سبک زندگی که شامل رعايـت الگوی غذايي سالم، داشتن فعاليت فيزيكي منظم، كنترل دقيق قند خون (در صورت نیاز با مصرف داروهاي خـوراكي و يـا انـسولين)، فشار خون و سطح چربي هاي خون، از بروز بسياري از اين عوارض جلوگيري مي‌شود.
 
درباره پخش ویدیو پیشگیری و کنترل و درمان دیابت